Noordzee in kaart


Noordzee in kaart is een conceptueel onderzoek naar een interactieve datavisualisatie van allerlei informatie over de Noordzee. Stichting de Noordzee wil zoveel mogelijk mensen informeren over alles wat er leeft in de Noordzee. Ik heb hiervoor een klein research boek gemaakt waarin ik verscheidene datavisualisatie mogelijkheden heb onderzocht en de user experience voor deze interactieve concepten.


onder regie van: lauradesign
categorie: concept