Tienda di Educacion


Deze animatie is bedoeld als educatie en informatie voor ouders op Aruba betreft de opvoeding van hun kind(eren)

Op Aruba zorgen ouders ervoor dat hun kind kan opgroeien in een optimaal pedagogisch klimaat, in een warm en veilig gezin en in een kindvriendelijke buurt. Ouders begeleiden hen zo effectief mogelijk in de ontwikkeling tot volwassenheid middels positief opvoeden (steunen, stimuleren en sturen). Essentieel hierbij is dat het kind emotionele veiligheid ervaart, zijn persoonlijke en sociale competenties ontwikkelt, kansen krijgt om zich waarden en normen eigen te maken en een actieve rol te spelen in een multiculturele samenleving.

Opvoeding is een uitdaging waarbij de eigen kracht van ouders het aangrijpingspunt vormt voor alle advies, steun en hulp waarop zij beroep kunnen doen zoals buren, familieleden, werkkring, kerkgemeente, kinderopvang en andere professionals. Tienda di Educacion biedt hierbij hulp.


onder regie van: freeway aruba
categorie: video